dilluns, 15 de desembre de 2008

programa pre-vacacionalDIJOUS DIA 18, A LES 11:30 en l'Àgora
PASSACARRERS


A LES 12:30, en la Casa de l'Alumne
XERRADA-DEBAT


.
En l'Assemblea Extraordinaria realitzada este matí (dilluns dia 15) amb motiu d'organitzar l'última i gran "acció" abans de Nadal -és a dir, la XERRADA-DEBAT DEL DIJOUS DIA 18- hem acordat:

· Reunir-nos dimars dia 16, a les 10:00 en el hall de la casa de l'alumne,
per tal de repartir-cartells / encartellar (publicitant l'acte del dijous), i el·laborar una pancarta per al passacarrers i altra en suport als expedientats de Barcelona


· El recorregut del passacarrers:
Àgora - Trinquet - Locomotora - BBAA - Informàtica - Rectorat - Àgora - Casa de l'Alumne


· Incloure com a contingut de la xerrada:
Una exposició sobre la trobada d'assamblees a nivell estatal que s'ha dut a terme el cap de setmana passat a València

Suport als detinguts/expedientats

divendres, 12 de desembre de 2008

Acta del 9 de diciembre (castellano/valencià)

(CASTELLANO)

Acta de la asamblea de estudiantes de la ETSID, Topografía y ADE de la UPV realizada el día 9 de diciembre de 2008, a la que acudieron 6 personas.
Orden del día y decisiones:


· Panel para carteles: se fija que la comisión de difusión se ocupará de diseñar un cartel para la próxima asamblea y Esteve se encargará de la impresión. Los carteles se colocarán en un tablón blanco del vestíbulo que el director de la escuela nos prometió.

· Futuras impresiones: cuando se necesite imprimir los futuros folletos, Alejandro y Raúl se repartirán la realización de las impresiones.
· Lugar fijo para las asambleas: se tratará de conseguir el salón de actos para la próxima asamblea.

· Carteles panfleto: la comisión de redacción se debe de ocupar de redactar una serie de puntos clave sobre el E.E.E.S. para que la comisión de difusión haga carteles panfleto.
· Correos: cada persona debe de ocuparse de conseguir el correo de sus compañeros de clase.

· Audiovisual: se establece realizar proyecciones de videos sobre Bolonia en la escuela después de navidad.

La próxima asamblea será el lunes 15 de diciembre a la 13:30 en el vestíbulo (hasta que se sepa si se puede realizar en el salón de actos).


------------------------------------------------
(VALENCIÀ)
Acta de l'assemblea d'estudiants de la ETSID, Topografia i ADE de la UPV realitzada el dia 9 de desembre de 2008, a la qual van acudir 6 persones.
Ordre del dia i decisions:

· Panell per a cartells: es fixa que la comissió de difusió s'ocuparà de dissenyar un cartell per a la pròxima assemblea i Esteve s'encarregarà de la impressió. Els cartells es col·locaran en un tauló blanc del vestíbul que el director de l'escola ens va prometre.

· Futures impressions: quan es necessiti imprimir els futurs fullets, Alejandro i Raúl es repartiran la realització de les impressions.

· Lloc fix per a les assemblees: es tractarà d'aconseguir el saló d'actes per a la pròxima assemblea.

· Cartells pamflet: la comissió de redacció es deu ocupar de redactar una sèrie de punts clau sobre l'E.E.E.S. perquè la comissió de difusió faci cartells pamflet.

· Correu-vos: cada persona deu ocupar-se d'aconseguir el correu dels seus companys de classe.

· Audiovisual: s’estableix realitzar projeccions de vídeos sobre Bolonya en l'escola després de Nadal.

La pròxima assemblea serà el dilluns 15 de desembre a la 13:30 en el vestíbul (fins que se sàpiga si es pot realitzar en el saló d'actes).

divendres, 5 de desembre de 2008

ATENCIÓ!!!
L'assemblea programada per al dilluns dia 8 d'ajorna al dimarts (no vam caure que era pont):

Dimarts dia 9, a les 2:00 en el Hall de l'Etsid...
ASSEMBLEA D'ESTUDIANTS DE L'ETSID, TOPOGRAFIA I ADE

dimecres, 3 de desembre de 2008

Acta de l'1 de desembre (valencià)

Acta de l’Assemblea d’Estudiants de l’ETSID, Topografia i ADE, reunits el día 1 de desembre a Valencia

Ordre del dia:
1. Valoració de l’assemblea general del dijous 27 de novembre.
2. Comissió.
3. Plans d’estudi.
4. Taules informatives.
5. Correus.
6. Hora y lloc de l’assemblea.
7. Assemblea general del dijous 4 de desembre.
8. Assemblea oficial informativa del dijous 4 de desembre.

1) Valoració de l’assemblea
Es comenten els punts tractats a l'assemblea general per a donar-la a conèixer entre les persones que no van poder acudir. L'assemblea es declara conforme amb les decisions que es van prendre i es decideix aplicar-les

2) Comissions

Es defineixen les funcions de les comissions que es van votar en l'assemblea general:

· Coordinació i Internet
Pertu (pertu_5@hotmail.com) - Esteve (elmoromussaAhotmail.com)

· Formació i Redacción
Iñaki (iamabo@etsid.upv.es) - Marc (eldelros@hotmail.com) - Esteve (elmoromussa@hotmail.com) MariRo
(rodillamariaAgmail.com) - Israel (isponmo@etsid.upv.es)

· Difusió
Raúl (raquena@teleco.upv.es) - Pertu (pertu_5@hotmail.com) - Rocío (llaro_@hotmail.) - Alejandro (venualex@hotmail.com )- Neus (neus_frances@hotmail.com)

· Comunicació exterior
MariRo (rodillamaria@gmail.com) - Carlos (tamaole@hotmail.com) - Sergio (serzafhu@etsid.upv.es)

· Secretaria/Tesoreria.
MariRo (rodillamaria@gmail.com)

3) Plans d'estudi
Es planteja la idea d'aconseguir els plans d'estudi de les diferents carreres que participen en aquesta assemblea. S'arriba al consens que de manera individual es tractarà d'aconseguir-les, la idea principal és passar per les diferents delegacions d'alumnes per a exigir-les.

4) Taules informatives
S'arriba a la decisió d'esperar a la redacció de la fulla oficial de l'assemblea de la upv per a començar a organitzar les taules informatives.

5) Correu
S'encarrega l'obtenció dels correus electrònics de la ETSID, ADE i topografia a una de les persones de l'assemblea. Si ella no pogués, cada persona hauria d'aconseguir els correus dels seus companys de classe.

6) Hora i lloc de l'assemblea
Es planteja la idea de fixar un dia, hora i lloc fix per a les assemblees. D'aquesta manera, la comissió de difusió podia dissenyar un cartell per a informar sobre les assemblees. Per consens, es tria els dilluns a les 14:00h, respecte al lloc, s'esperarà a saber si podem aconseguir el saló d'actes de la ETSID o alguna classe.

7) Assemblea general del dijous 4 de desembre
Per a donar a conèixer l'assemblea general del dijous a les 12:30 en la casa de l'alumne i la casserolada que es realitzaré a les 12:00, la comissió de difusió haurà de crear un cartell i col·locar-lo per a dijous que ve. A més, altres persones de l'assemblea de forma voluntària decideixen quedar el dijous a les 11:30 en el àgora per a fer unes pancartes informatives per a la casserolada.

8) Xerrada oficial informativa (de part del director de l'ETSID) del dijous 4 de desembre
Es decideix que la comissió de comunicació exterior s'encarregarà d'assistir a l'assemblea i gravar-la en vídeo o en veu

dimarts, 2 de desembre de 2008

Acta del 1 de diciembre (castellano)

Acta de la Asamblea de Estudiantes de la ETSID, Topografía y ADE, reunidos el día 1 de desembre en Valencia


Orden del día:
1. Valoración de la asamblea general del jueves 27 de noviembre.
2. Comisiones.
3. Planes de estudio.
4. Mesas informativas.
5. Correos.
6. Hora y lugar de la asamblea.
7. Asamblea general del jueves 4 de diciembre.
8. Asamblea oficial informativa del jueves 4 de diciembre.

1) Valoración de la asamblea
Se comentan los puntos tratados en la asamblea general para darlo a conocer entre las personas que no pudieron acudir. La asamblea se declara conforme con las decisiones que se tomaron y se decide aplicarlas.

2) Comisiones
Se definen las funciones de las comisiones que se votaron en la asamblea general:

· Coordinación e Internet
Pertu (pertu_5@hotmail.com) - Esteve (elmoromussaAhotmail.com)

· Formación y Redacción
Iñaki (iamabo@etsid.upv.es) - Marc
(eldelros@hotmail.com) - Esteve (elmoromussa@hotmail.com) MariRo
(rodillamariaAgmail.com) - Israel

· Difusión
Raúl - Pertu (pertu_5@hotmail.com) - Rocío (llaro_@hotmail.) - Alejandro - Neus (neus_frances@hotmail.com)

· Comunicación exterior
MariRo (rodillamaria@gmail.com) - Carlos - Sergio

· Secretaria/Tesoreria.
MariRo (rodillamaria@gmail.com)

3) Planes de estudio
Se plantea la idea de conseguir los planes de estudio de las diferentes carreras que participan en esta asamblea. Se llega al consenso de que de manera individual se tratará de conseguirlas, la idea principal es pasar por las diferentes delegaciones de alumnos para exigirlas.

4) Mesas informativas
Se llega a la decisión de esperar a la redacción de la hoja oficial de la asamblea de la upv para comenzar a organizar las mesas informativas.

5) Correos
Se encarga la obtención de los correos electrónicos de la ETSID, ADE y topografía a una de las personas de la asamblea. Si ella no pudiera, cada persona tendría que conseguir los correos de sus compañeros de clase.

6) Hora y lugar de la asamblea
Se plantea la idea de fijar un día, hora y lugar fijo para las asambleas. De esta manera, la comisión de difusión podía diseñar un cartel para informar sobre las asambleas. Por consenso, se elige los lunes a las 14:00h, respecto al lugar, se esperará a saber si podemos conseguir el salón de actos de la ETSID o alguna clase.

7) Asamblea general del jueves 4 de diciembre
Para dar a conocer la asamblea general del jueves a las 12:30 en la casa del alumno y la “cacerolada” que se realizaré a las 12:00, la comisión de difusión deberá crear un cartel y colocarlo para el próximo jueves. Además, otras personas de la asamblea de forma voluntaria deciden quedar el jueves a las 11:30 en el ágora para hacer unas pancartas informativas para la “cacerolada”.

8) Asamblea oficial informativa del jueves 4 de diciembre
Se decide que la comisión de comunicación exterior se encargará de asistir a la asamblea y grabarla en video o en voz.

Acta del 24 de novembre (valencià)

Acta de l’Assemblea d’Estudiants de l’ETSID, Topografia i ADE de l’UPV,
Reunits el dia 24 de Novembre a València (pendent d’aprovació)

Ordre del dia:
1. Propostes d’accions. Objectius i estratègies
2. Manera d’organitzar-se
3. Difusió de l’Assemblea General de l’UPV convocada per al dijous dia 27 de Nov.
4. Precs i Preguntes

1) Objectius i estratègies. Propostes d’accions
En un primer moment es planteja una pluja d’idees sobre les accions que es poden dur a terme des de les assemblees:
- Recull de firmes
- Taules informatives
- El•laboració d’un manifest propi
- Realització d’una segona assemblea informativa
- Passacarrers per les facultats previ a l’assemblea general per difondre la mateixa
- Participació en les possibles xerrades organitzades des d’organismes pro-bolonia per aportar un altre punt de vista
- El•laboració d’una resposta oficial al correu enviat des de la delegació d’alumnes
- Performance
- Concentració en l’Àgora
- Concentració en el Rectorat
- Ocupació de les facultats

Es comenta que per emprendre accions del tipus “concentració” o “ocupació” seria necessària una major sensibilització i participació dels estudiants de la universitat en el tema “Bolonya”, motiu pel qual –es comenta- seria convenient començar per emprendre accions encaminades a crear un debat crític i una major participació a l’UPV, sense perdre de vista altres accions per a un futur pròxim.

Es comenta que seria oportú ficar-se en comunicació amb el “Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics de València” (COITI) per tal de conèixer la seva postura sobre el procés de Bolonya, veure si ens pogueren facilitar informació específica sobre com afecta a les nostres titulacions i col•laborar conjuntament.

S’aprova per consens la creació de “taules informatives” en l’ETSID (amb la intenció d’extendre la proposta a les altres assemblees de facultat), com a centre permanent de difusió de la problemàtica que suposa “Bolonya”, com a punt d’informació de les activitats programades per les assemblees i com a mitjà efectiu per al recull de firmes. La creació d’estes taules informatives anirà supeditada a l’elaboració d’un “text informatiu”, que serà comú a totes les facultats (si s’aprova la proposta a l’Assemblea General).

2) Manera d’organitzar-se
S’aprova per consens la realització setmanal d’una l’Assemblea d’Estudiants de l’ETSID, Topografia i ADE. S’estableix la pròxima per al dilluns dia 1 de desembre a la 1:30, a la porta sud de l’ETSID (vora el Trinquet).

S’aprova per consens la distribució organitzativa en comissions:
Comissió de redacció-documentació: Mari-Ro, Marc, Lola, Iñaki, Isra, Esteve
Comissió de difusió: Raul, Pertu, Rocío, Alejandro, Neus
Comissió de coordinació: Esteve

S’aprova per consens dur a l’assemblea general la proposta d’adoptar una estructura organitzativa comú (per comissions) a totes les facultats, amb la finalitat de possibilitar la coordinació de les comissions de diferents assemblees de facultats per realitzar tasques comunes.
La primera tasca a realitzar per les comissions de “redacció-documentació” serà (en cas d’aprovar-se a l’Assemblea General) la redacció d’un “text informatiu” i/o un “manifest” propi de l’Assemblea d’Estudiants de l’UPV, basat en un anàlisi rigorós i suportat per referències a documents oficials.

Es comenta que també seria competència d’estes comissions l’elaboració d’una resposta “oficial” de l’Assemblea d’Estudiants de l’UPV al correu enviat per la Delegació d’Estudiants.

3) Difusió de l’Assemblea General de l’UPV convocada per al dijous dia 27 de Nov.
S’aprova per consens dissenyar, imprimir i penjar a l’ETSID cartells propagandístics de l’Assemblea General del dia 27. S’aprova també la difusió d’este cartell a la resta d’assemblees per a que s’encarreguen de realitzar la mateixa tasca a les seves facultats.
De manera voluntària, els assistents s’han repartit les tasques descrites adés.
S’aprova per consens el disseny de dos versions de cartell: en valencià i castellà

4) Precs i preguntes
Es comenta la importància de les eleccions a rectorat que es duran a terme al mes de març del 2009, i s’insta a reflexionar sobre el paper que podrien jugar les assemblees.